Examensarbete

Våra ledord ”Working for a safer and lighter car” sätter miljö och människa i centrum och utgör en stark värdegrund för vår verksamhet, våra produkter och vår företagskultur.

Examensarbete

Ditt examensarbete anser vi är viktigt på flera sätt. Det är inte bara en del av din utbildning, det är din språngbräda ut i arbetslivet. Vi har stor erfarenhet av att handleda studenter och har under åren haft stor nytta av studentarbetena i vår verksamhetsutveckling.

Ansökan

Välkommen med din ansökan!

Springback Optimization of Thermo-mechanical Forming Simulation

Rapid designing using morphing

Topology optimization of extruded aluminum sections

Springback Optimization of Thermo-mechanical Forming Simulation

Parametric Design and Sensitivity Analysis of Forming Feasibility

New IIHS side crash regulation, effect on product design

Utveckling av mjukvara för ämneslayout

Combination of high- and low strength material for high crash performance and low weight Master Thesis at Gestamp HardTech in Luleå. Department: R&D Research

Utveckling av grafiskt interface för kostnadsestimering av ämneslayout

Utveckling av automatisk justering av inmatning på Härdlinje 6