Examensarbete

Våra ledord ”Working for a safer and lighter car” sätter miljö och människa i centrum och utgör en stark värdegrund för vår verksamhet, våra produkter och vår företagskultur.

Examensarbete

Ditt examensarbete anser vi är viktigt på flera sätt. Det är inte bara en del av din utbildning, det är din språngbräda ut i arbetslivet. Vi har stor erfarenhet av att handleda studenter och har under åren haft stor nytta av studentarbetena i vår verksamhetsutveckling.

Ansökan