Våra värderingar

Vi är ett högteknologiskt företag i teknikens framkant med medarbetare som drivs- och arbetar i andan av ansvar, engagemang, respekt samt att kontinuerligt utveckla och förbättra arbetsmiljö, kvalitet, produktivitet och processer.

Gestamp Hardtech produktionsrobbot

Våra värderingar

  • Jag visar respekt och vill väl
  • Jag tar ansvar och gör mitt bästa
  • Jag skapar värde till kunden och företaget