Våra värderingar

Vi är ett högteknologiskt företag i teknikens framkant med medarbetare som drivs- och arbetar i andan av ansvar, engagemang, respekt samt att kontinuerligt utveckla och förbättra arbetsmiljö, kvalitet, produktivitet och processer.

Gestamp Hardtech produktionsrobbot

Gestamps grundläggande företagsprinciper:

  • Kunden är i fokus för verksamheten
  • Verksamhetskompetens som standardpraxis
  • Innovation som framgångsväg
  • Hållbarhet som nyckel till långsiktig stabilitet
  • Medarbetare som framgångsrecept