Vår historia

Luleå fabriken har sitt ursprung i NJA, Norrbotten Järnverk AB, sedermera SSAB, Svenskt Stål AB. 2005 förvärvades Luleåfabriken av Gestamp.

Gestamp Hardtech historiska bilder

1975 – Utvecklingen av en ny processtyp Presshärdningstekniken. Utvecklingen började på NJA (Norrbottens Järnverks AB) Luleå i samarbete med Luleå Tekniska Högskola.

Under åren 1974 – 1979 fortsatte forskningen inom Presshärdningstekniken på Luleå Tekniska Högskola. Inom material, verktyg och process, teknik och tillverkning.

1976 – första presshärdnings produktionslinje är igång

1980 – Inledningsvis producerade företaget presshärdade produkter till jordbruksindustrin. Materialets hårdhet och styrka var till stor fördel i produktion av plogar och spadar. Senare breddades verksamheten mot sågindustrin och sågklingor.

Marknadsföringen fortsatte och riktades mot bilindustrin i Europa. Kontrakt signerades på för sidokrockskydd till SAAB, Rover och Jaguar.

SAAB befann sig i den sista utvecklingsfasen av SAAB 9000, men de hade stött på en fråga på den amerikanska marknaden där en ny lagstiftning hade ökat kraven på skydd mot sidoeffekter. Utvecklingen av bilmodellen var långt gången varför det inte fanns utrymme i dörrarna för att ge något extra skydd. Företaget, nu under namnet Plannja AB, utvecklade i samarbete med SAAB en presshärdad sidoslagsbalk som uppfyllde de nya krockkraven och passade in i dörrarna på SAAB 9000

Arbetet med att utveckla sidokrockskydd till SAAB öppnade upp nya möjligheter för presshärdningstekniken. Bilindustrins fokus på säkerhet hade börjat. Intresset riktades mot lättare komponenter för att reducera bränslekonsumtionen

1984 – Förvärv av nya fabrikslokaler. Tillverkningen flyttas från SSAB fabriksområde till en mer passande miljö som möjliggjorde den strategiska utvecklingen för egen tillverkning av presshärdningsverktyg samt att behålla den tekniska kunskapen i företaget. Produktionen startade i den nya anläggningen 1986 under namnet Plannja HardTech AB

1991 – Vi producerade den första presshärdade stötfångaren i Luleå, till Ford Windstar

1992 – Det stora genombrottet på den Europeiska marknaden kom med kontrakt på tillverkning av sidokrockskydd till Ford Mondeo. Ford Mondeo var en global produkt, och kontraktet omfattade både till den Europeiska och den amerikanska marknaden.

Det var företagets första hög-volym-order och under året följde flera avtal med bl. a Volkswagen, Porsche, Seat, Volvo, GM, DaimlerChrysler, Mazda, Bentley, Land Rover och BMW.

Samarbetet fortsatte med Luleå Tekniska Universitet inom material, produktutveckling, beräkning och FE analyser. Verktygsdesign och tillverkning. Material, teknik, process och produktion.

1997 – Utveckling och tillverkning av presshärdad s.k. A-stolpe till Volvo. Nu under namnet SSAB HardTech AB.

1998 – Etablerade SSAB HardTech AB tillverkning i Mason, Michigan, USA. Luleåenheten blev ett tekniskt center för forskning och utveckling av Presshärdningsteknikens process och verktygsteknik. Fokus mot bilindustrins innebar att tillverkningen av sågblad och andra tillbehör upphörde.

Samma år producerade vi den första egenutvecklade stötfångaren, till Ford Focus.

2002 – Utveckling och tillverkning av den första s.k. B- stolpe till Volvo.

2005 – Förvärvar Gestamp Automocion företaget av SSAB. Bakgrunden till förvärvet av Luleåföretaget var det unika kunnandet och erfarenheten inom Presshärdningstekniken. Från denna tidpunkt har det skett en snabb tillväxt med flera nya växter över hela världen.

Större delen av Gestamps forskning och utveckling inom presshärdningstekniken sker fortfarande i Luleå och Gestamp HardTech AB, där allt startade 1975. Inom Gestamp har Presshärdningstekniken fortsatt att utvecklas och tillverkning sker i dag i ett 100-tals produktionslinjer i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien.

Gestampkoncernen grundades i slutet av 50-talet av familjen Riberas Pampiega. Genom förvärv och nyetableringar har koncernen vuxit över tid och har idag produktions-anläggningar och utvecklingscenters i större delen av världen. Gestamp är idag en av världens största Underleverantörer till fordonsindustrin. Koncernen leds av familjen Riberas och börsintroducerades på Madridbörsen 2017.