Om oss

Vi är en internationell grupp som arbetar med design, utveckling och tillverkning av metalldelar till bilindustrin.

Filmen om Gestamp

Se filmen om vårt arbete för att utveckla morgondagens bilindustri.

Kvalitet och miljö

För oss är det en självklarhet att ständigt jobba med, och förbättra, vårt säkerhets-, kvalitets- och miljöarbete. Vi prioriterar kvalitet i alla sammanhang, men ser alltid till att först noga analysera och eliminera eventuella faror i vår arbetsmiljö och i den yttre miljön. Läs mer

Våra värderingar

Vi är ett högteknologiskt företag i teknikens framkant med medarbetare som drivs- och arbetar i andan av ansvar, engagemang, respekt samt att kontinuerligt utveckla och förbättra arbetsmiljö, kvalitet, produktivitet och processer. Läs mer

Vår historia

Luleå fabriken har sitt ursprung i NJA, Norrbotten Järnverk AB, sedermera SSAB, Svenskt Stål AB. 2005 förvärvades Luleåfabriken av Gestamp. Läs mer