Produktion

Presshärdning har snabbt blivit ett allt vanligare komplement till kallformning inom fordonsindustrin.

Gestamp Hardtech verktyg och härdlinjer

Genom att forma plåten i varmt tillstånd och kyla snabbt i samma verktyg kan komponenterna göras större, starkare och mer komplexa än någonsin tidigare. Det innebär färre och starkare komponenter per fordon, med 30–35 procent lägre vikt för varje enskild komponent.

Tillverkningen startar i en av våra stansmaskiner och fortsätter sedan vidare till presshärdningen. Där får stålet sin form och hårdhet i samma moment. Presshärdning är en fråga om timing mellan tid och temperatur, något som vi är verkligt skickliga på. Det är så vi skapar de mekaniska egenskaper som våra kunder efterfrågar.

Vår produktionsutrustning består av stanslinjer, presshärdningslinjer med hydrauliska pressar, laserskärningsmaskiner för 3D skärning, mekanisk press för efterstansning och robotiserade montageceller. De körs av erfarna operatörer och underhålls av vår interna underhålls- och teknikavdelning. Många personer i vår personal har varit med sedan starten och är med sin erfarenhet en enorm styrka som märks i både vår kvalitet och leveranssäkerhet.

Gestamp Hardtech personal produktion

Produktionsarbetet grundar sig i våra kärnvärden med ett starkt fokus på ständiga förbättringar, vilket gör att vi kan leverera hög kvalitet på alla områden. Inom produktionen använder vi oss av Gestamp Production System som i korthet går ut på att eliminera slöseri, förbättra resurseffektiviteten och optimera flödena inom produktion.