Forskning och utveckling

En revolutionerande innovation, presshärdningsprocessen, lade grunden till Gestamp HardTech för över 40 år sedan och ända sen 70-talet har vi legat i teknikens framkant och drivit utvecklingen framåt inom flera områden.

Dagens fordon utvecklas med stort fokus på minskad miljöpåverkan, genom sänkt vikt och ökad elektrifiering. Vi på Gestamp arbetar hårt med att utveckla lättare och säkrare fordon och därmed också bättre bilar när det gäller energiförbrukning och utsläpp.

Forskning och kontroll på Gestamp Hardtech

På enheten för Forskning och utveckling i Luleå jobbar ett 70-tal medarbetare. Vårt uppdrag täcker hela kedjan från bakomliggande forskning, design och testning till kvalitetssäkring och produktionsanpassning. När vi designar, utvecklar och testar våra produkter, arbetar vi nära våra kunder från de allra tidigaste utvecklingsstadierna ända fram till serieproduktion.

Gestamp har under flera år satsat stora resurser på sina utvecklings- och forskningsavdelningar då innovation är en prioritering för oss. Vi anser att forskning och utveckling är avgörande för att behålla vår position som marknadsledare på lång sikt, samtidigt som det stärker vår framtida tillväxt.

Vår utvecklingsmiljö är dynamisk och kreativ och präglas av engagemang och flexibilitet. Vi erbjuder bra utvecklingsmöjligheter och ett stimulerande och omväxlande arbete i en internationell bransch inom en snabbväxande koncern. Vi har nära samarbeten med ledande universitet och forskningsinstitut världen över för att utveckla framtidens ledande processer och produkter.