Verksamhet

Våra ledord ”Working for a safer and lighter car” sätter miljö och människa i centrum och utgör en stark värdegrund för vår verksamhet, våra produkter och vår företagskultur.

Gestamp Hardtech ingenjör

Arbetar för en säkrare och lättare bil

1986 tillverkades den första presshärdade karossdetaljen i produktionslinjen på fabriken i Luleå och sedan dess har vi varit ledande inom säkerhet och innovation. Den produkt som lämnar vår produktion kan i slutändan hjälpa till att rädda liv.

Forskning och kontroll på Gestamp Hardtech

Forskning och utveckling

Forsknings och utvecklingscentret i Luleå är ett av Gestamp koncernens största. När vi skapar, utvecklar samt testar våra produkter och produktionsprocesser så fokuserar vi på morgondagens behov och framtidens utmaningar. Läs mer

Produktion och härdlinjer på Gestamp Hardtech

Produktion

Strävan efter lättare och starkare plåtdetaljer inom bilindustrin har gjort att presshärdning blivit en allt viktigare teknik. På vår produktionsanläggning i Luleå har vi tillverkat presshärdade karosskomponenter sedan mitten på 80-talet och vårt mål är att vara världsledande när det gäller kvalitet och produktionstillförlitlighet. Läs mer